ร่วมพัฒนาโดย: ภารกิจนโยบายและระบบตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ,กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารงานบุคคล ภต.   สำนักงาน ก.ค.ศ.